BH AD IPO III, Livstidskåret Calippo Sultan.
Står til avel, for godkjente tisper.
Kontakt Magne Henne, 901 85 866/401 75 706