Om Grenland Dyrepensjonat

Grenland Dyrepensjonat ble bygget i 1973, og anlegget har hatt tre eierskifter. Høsten 2006 tok igjen Magne Henne over driften, han har også drevet pensjonatet tidligere.

Vi har god kompetanse på både hund, katt og smådyr, og sørger for etter beste evne at dyrene har det så bra som mulig ved sitt opphold hos oss.

Kapasiteten vår er per i dag på 34 hunder og 32 katter som innlosjeres til et godt og trygt opphold hos oss. Vi tar også i mot kaniner, marsvin og fugler.

Mange av våre innvendige bokser har egen luftegård, direkte ut fra boksen. I de andre boksene, blir hunden satt ut i luftegård. Vi har også flere store luftegårder hvor vi kan sette flere sammen slik at de kan sosialiseres og leke sammen. Kennelbygget har varmepumpe i begge ender, slik at temperaturen er behagelig ved alle årstider.

Etter mange år med hunder og hundearbeid, ser vi raskt hvilke hunder som går godt med andre. Denne erfaringen og kunnskapen kommer ditt kjæledyr til gode. Hunder som ikke går sammen med andre hunder blir luftet alene.

Innehaver, Magne Henne, driver også Schæferhundoppdrettet Kennel Beibar på samme plass. 

Vi holder til i Trommedalsvegen 6, Skien.